Verkoopvoorwaarden van de website Delices Low Carb, gespecialiseerd in de verkoop van suikervrije producten

Tussen:

De SARL REGIME CRETOIS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een kapitaal van 7.500,00 EUR, die gespecialiseerd is in de verkoop van suikervrije producten waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te COLOMIERS (31770), 4 Chemin de la ménude, geïdentificeerd onder het uniek nummer: 819257809 00031 RCS TOULOUSE

Hierna te noemen: "de Verkoper"

EENVOUDIG

EN iedere persoon die een bestelling plaatst via de website: www. deliceslowcarb.com: "de Site"

Hierna wordt verwezen naar "de Koper" of "de Klant"

OVERIGE DEEL

Hiervoor geldt het volgende:

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden: "AV" zijn van toepassing op elke bestelling die op de Site wordt geplaatst. De relatie tussen de Verkoper en de Koper wordt uitsluitend beheerst door deze AGV met uitsluiting van enige andere voorwaarde of document van welke aard dan ook.

De Verkoper behoudt zich het recht voor deze op elk moment aan te passen of te wijzigen. In voorkomend geval zijn de nieuwe AV van toepassing op de dag van de bestelling.

Bovendien houdt het plaatsen van een bestelling op de Site rechtstreeks in dat de Koper zich zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met deze AV.

Het voorwerp van deze overeenkomst is dus als volgt:

1/ Bestellingen

De bestellingen die op de Site worden geplaatst, worden geregistreerd zodra de Koper de bestelling valideert, wat definitief wordt zodra deze door ons bedrijf is bevestigd op het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven. Na validatie en betaling van de volledige prijs, kan geen enkele bestelling meer worden gewijzigd, op welke manier dan ook. Deze validering heeft de aanvaarding van deze AV tot gevolg en het afstand doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere bepalingen.

De SARL REGIME CRETOIS behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil over de betaling van een vorige bestelling in behandeling zou zijn of om welke andere litigieuze reden dan ook.

2/ Beschikbaarheid van producten en bestelde hoeveelheid

De producten en mandjes die op de Site worden aangeboden, zijn zichtbaar op www.deliceslowcarb.com binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid behoudt het bedrijf REGIME CRETOIS, dat gespecialiseerd is in de verkoop van suikervrije producten, zich het recht voor om de bestelling met een extra week vertraging te verwerken. 

De onbeschikbaarheid van producten wordt op de Site aangegeven. Indien de onbeschikbaarheid zich voordoet nadat de Koper de bestelling heeft geplaatst, zal de Koper per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht van de producten die niet voorradig zijn. De Koper heeft dan één werkweek de tijd (weekenden en feestdagen niet meegerekend) om de annulering of omruiling van zijn/haar bestelling aan te vragen door contact op te nemen met de Klantenservice. ( 9 ). Na deze termijn, zonder antwoord van de Klantendienst, zal de bestelling naar de Koper worden verzonden met de beschikbare artikelen en enkel deze zullen uiteraard gefactureerd worden. De terugbetaling van een door de Koper geannuleerde bestelling wegens niet voorradige artikelen zal gebeuren door creditering van de bankrekening van de Klant of per bankcheque geadresseerd aan de naam van de Klant op het facturatieadres binnen 30 dagen na de betaling van de prijs.

3/ Prijs

De prijzen van de producten op onze Site zijn aangegeven in euro, inclusief BTW, geregeld door artikel 293 B van het Franse Algemeen Belastingwetboek. Zij omvatten de BTW, de kosten voor behandeling, verpakking en bewaring van suikervrije producten. Ze omvatten niet de verzend- en leveringskosten.

De vennootschap REGIME CRETOIS behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestellingen.

4/ Levering

a/ Algemeenheden

Bestellingen geplaatst op de site: www. deliceslowcarb.com worden geleverd op het adres dat de Koper bij zijn/haar bestelling heeft opgegeven of op een relaispunt indien dit zijn/haar keuze was.

De Koper dient alle nodige stappen te ondernemen om de goede levering van zijn/haar bestelling te garanderen, met name door alle informatie te verstrekken die nodig is voor de levering (juistheid van het adres, enz.). In geval van een foutief of onvolledig adres zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor rekening van de Koper. Bij gebreke hieraan kan de vennootschap REGIME CRETOIS in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek in de levering van haar suikervrije producten. In geval van schade tijdens het transport moet de claim binnen 3 dagen na levering bij de vervoerder worden ingediend.

Verschillende vervoerders zijn beschikbaar voor de levering van uw pakket. De leveringstermijn is variabel tussen de bestelling en de ontvangst van het pakket, afhankelijk van de gekozen bezorger (1 tot 11 dagen). Een eventuele overschrijding van de door de vervoerders opgegeven leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de bestelling. Indien de Koper afwezig is op de dag van de levering, zal de vervoerder een bericht in de brievenbus achterlaten met vermelding van de plaats en de datum waarop de Koper het pakket kan afhalen. Eventuele vertragingen kunnen niet worden toegeschreven aan ons bedrijf, dat elke verantwoordelijkheid afwijst voor de tijd die de koper nodig heeft om zijn pakje af te halen. Er kan geen schadevergoeding of rente worden gevorderd. De voornoemde vertragingen geven de koper bovendien niet het recht om van de verkoop af te zien of de goederen te weigeren.

b/tarieven

Voor elke bestelling moet de koper verzendkosten betalen die verschillen afhankelijk van de gekozen vervoerder:

In Europees Frankrijk:

- Met DPD Predict Home Delivery op afspraak (24-48 uur thuisbezorging in het tijdslot dat u het beste uitkomt zodra de bestelling in de staat "verzonden" (van de keuzes die DPD biedt). )

Eenmalige prijs €6 incl. BTW

- Met DPD Pickup Relay Delivery (24-48 uur levering in Frankrijk aan meer dan 5.000 Pickup Relays zodra de bestelling in de status "verzonden" is)

Eenmalige prijs: €4,60 incl. BTW

In Zwitserland:

- DPD internationale levering:

Eenmalige prijs: €19,20 incl. BTW

- UPS internationaal:

Eenmalige prijs: €26,40 incl. BTW

In de Europese Unie: 

- Internationale levering door DPD:

Eenmalige prijs: € 6,60

- Colissimo internationaal zonder handtekening:

Eenmalige prijs: € 9,60 inc: 

In Colissimo zonder handtekening (Access):

  • minder dan 3 kg: 30 €
  • meer dan 3 kg: 45 €

c/ Vertragingen

Bestellingen die van maandag tot en met vrijdag vóór 12.00 uur worden gedaan, worden tegen D + 1 klaargemaakt. Na 12.00 uur geplaatste bestellingen worden op D+2 verwerkt. 

Orders die op zaterdag of zondag worden geplaatst, worden de daaropvolgende maandag verwerkt. Als ze op een feestdag worden geplaatst, worden ze de volgende werkdag verwerkt.

Als het pakket eenmaal in de status "verzonden" staat, loopt de levertijd, afhankelijk van de keuze van de vervoerder. (zie punt b)

d/ In geval van een probleem bij de levering

Bij de overhandiging van het pakket door de vervoerder (of wanneer het wordt afgehaald op een doorgeefpunt) dient de Koper de staat van de verpakking en de conformiteit van zijn bestelling te controleren. Voor elke klacht betreffende een mogelijk gebrek aan overeenstemming dient de Koper dit per post of per e-mail te melden aan de Klantendienst van de Onderneming binnen de 72 H volgend op de ontvangst van het pakje.

Voor elke klacht betreffende zichtbare gebreken betreffende de verkoop van suikervrije producten dient een brief per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar ons gestuurd te worden binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst. Indien de klacht door SARL REGIME CRETOIS wordt aanvaard, kan de koper de bestelde producten terugbetaald krijgen. 

Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de bestelling geacht te zijn aanvaard en zijn de producten conform. In geval van een zoekgeraakt pakket kan geen schadevergoeding worden toegekend voordat de vervoerder een onderzoek heeft ingesteld.

Na een periode van 30 dagen vanaf de verzending van uw bestelling kan geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen door de SARL.

5/ Betaling

Betaling van bestellingen die op de site zijn geplaatst: www.deliceslowcarb.com kan met een creditcard worden betaald voor alle producten die op de genoemde site worden aangeboden.

De informatie die wordt doorgegeven om de betaling mogelijk te maken, wordt gecodeerd door een software die de transactie beveiligt